چهارشنبه, ۰۹ مهر ۱۳۹۳

رادیوم چیست؟

رادیوم
رادیوم یکی از عناصر موجود در طبیعت است.ای ماده ، تنها در سنگ اورانیوم یافت می شود و اولین بار توسط ماری کوری ، درسال ۱۸۹۸ کشف گردید.وی در حال آزمایش روی مقداری اورانیوم بود که دریافت مقدار رادیو اکتیویته ی درون آن ، بیش از حد معمول است.رادیوم بسیار رادیو اکتیو بوده ، نگهداری آن خطر ناک است.
رادیوم به شکل خالص ، فلزی مایل به سفید است.برای تهیه ی تنها یک گرم از آن باید ۵ تن اورانیوم استخراج کرد.تولید رادیوم کل جهان در سال ، کم تر از ۷۵ گرم است.بیشتر رادیم جهان از کانادا و زئیر صادر می شود.رادیوم در علم پزشکی و برای دریمان بیماری سرطان به کار می رود.از رادیوم مرکب برای درخشش برخی از صفحه ها در تاریکی نیز استفاده می شود.


موضوع : طبیعت

هنوز نظری نوشته نشده است.

پاسخ